Te Atiawa

The rohe of Te Atiawa extends from Te Rau o Te Huia along the coast to the Herekawe Stream, inland to Tahuna Tutawa, east to Whakangerengere, northeast to Taramoukou, and north back to Te Rau o te Huia.

The area of interest encompasses part of Taranaki Maunga and Te Papakura o Taranaki and overlaps with Ngāti Mutunga (north-east), Ngāti Maru (east), Ngāti Ruanui (south), Ngāruahine (south) and Taranaki Iwi (west).

* Wording taken from the Deed of Settlement between the Crown and Te Atiawa summary.

 

Contact Te Atiawa

Authorised voice

Te Kotahitanga o Te Atiawa Trust (Te Kotahitanga)

Website: teatiawa.iwi.nz(external link)

Postal address
PO Box 1097, Taranaki Mail Centre, New Plymouth 4340

Phone: 06 758 4685
email: tari@teatiawa.iwi.nz

Chairperson
Liana Poutū

Pouwhakahaere
Dion Tuuta

Deputy Chair
Damon Ritai

Hapū

Ngāti Te Whiti Hapū

Postal address: PO Box 304, New Plymouth 4340
email: office@ngatitewhitisocietyinc.co.nz

Chairperson: Julie Healy 

Ngāti Rahiri

Ngāti Rahiri Hapū o Te Atiawa (Taranaki) Society Incorporated
Postal address: PO Box 132, Waitara 4346
email: office@ngatirahiri.co.nz

Chairperson: Peter Priest
Secretary: Patsy Crow
Phone: 027 7244 743

Ngāti Rahiri Hapū Trustees
Postal address: PO Box 132, Waitara 4346

Chairperson: Danny Hall
email: landtrust@ngatirahiri.co.nz

Pukerangiora

Chairperson: Anaru White
Deputy Chairperson: Kura Niwa
email: pukerangiorahapu@gmail.com
Postal address: PO Box 194, Waitara 4346

Secretary: Noeline Glasgow

Manukorihi

Postal address: 33 Queen Street, Waitara 4320
email: Office@MHCT.org.nz
Phone:  06 754 3127

Chairperson: Mawhaturia White
emailmawhaturia@mhct.org.nz

Manukorihi Hapu Charitable Trust
Office:
Same as Hapū
Chairperson: Geoff White
email: geoff@mhtc.org.nz

Otaraua

Address: 8 Warre Street, Waitara
email: donna@otaraua.co.nz

Chairperson: David Doorbar

Manager: Donna Eriwata
Phone: 06 754 8299 or 027 734 4509

Puketapu

Postal address: PO Box 255, Waitara 4346
email: puketapu.hapu@gmail.com

Chairperson: Theresa Patu
Secretary: Fern Brand 

Ngāti Tuparikino

Contact: Rita Rukuwai
email: r.rukuwai@xtra.co.nz
Phone: 
027 467 1949

Ngāti Tawhirikura

email: office@tawhirikura.org
Address: 109 Rifle Range Road, Waiwhakaiho

Chairperson: Bev Gibson